ITALISK (i det følgende engelsk, tysk, spansk) 

INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

i henhold til og med henblik på art. 13 i den nye europæiske forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR)

Som krævet af den generelle forordning om beskyttelse af personoplysninger i Den Europæiske Union (GDPR 2016/679, artikel 13), informeres den interesserede part (bruger af webstedet www.vittoriocitro.it) før behandlingen fortsættes, at data, personoplysninger, der indsamles via webstedet, behandles af virksomheden ved hjælp af IT- og/eller telematikværktøjer til de formål, der er angivet i denne erklæring.

Til dette formål er den interesserede part underlagt privatlivspolitikken udarbejdet af Vittorio Citro s.rL (herefter også "Vittorio Citro Boutique" eller "Virksomheden" eller "den dataansvarlige"), skaber og promoverer af de aktiviteter, der er tilgængelige på webstedet www.vittoriocitro.it

Datacontroller

Den dataansvarlige for personoplysninger er Vittorio Citro s.rL, med registreret kontor i Via Sasso 1, 84086 Roccapiemonte (SA), momsnummer: 05556330651.
For yderligere information vedrørende den interesserede parts rettigheder, se venligst afsnittet "Interesserede parters rettigheder" i denne information.

Oplysninger om behandling
De personoplysninger, der behandles, indsamles direkte af Vittorio Citro Boutique. eller af tredjeparter, der udtrykkeligt er godkendt af det, eller kommunikeret af virksomheden til sådanne tredjeparter med henblik på at nå de formål, der er beskrevet nedenfor.

Retsgrundlag og formålet med behandlingen
De personoplysninger, som brugeren oplyser ved browsing af hjemmesiden www.vittoriocitro.it, behandles af den dataansvarlige i overensstemmelse med gældende regler om beskyttelse af personoplysninger .
Det juridiske grundlag for behandlingen er identificeret i virksomhedens levering af dets tjenester, i forvaltningen og facilitering af hjemmesiden, samt i etableringen, udførelsen og eventuel opsigelse af onlinesalgskontrakten indgået mellem parterne og i de forpligtelser, der er forbundet med den samme kontrakt og/eller direkte og/eller indirekte hidrørende fra den.
Vittorio Citro Boutiques behandling af personoplysninger har til formål at forfølge følgende formål:

1) ABONNEMENT PÅ NYHEDSBREVET: i tilfælde af, at brugeren beslutter sig for at abonnere på "Vittorio Citro Boutique-nyhedsbrevet", kun efter et muligt og specifikt samtykke, vil personoplysningerne blive behandlet af den dataansvarlige med henblik på afsendelse af kommerciel eller salgsfremmende kommunikation, opdateringer vedrørende for eksempel de seneste trends, nye ankomster, eksklusive tilbud, særlige begivenheder og kampagner. For at afmelde nyhedsbrevet skal du blot klikke på afmeld-linket i bunden af ​​de modtagne e-mails eller ved at skrive til adressen e-commerce@vittoriocitro.it

Den dataansvarlige bruger, for at sammenligne og muligvis forbedre resultaterne af kommunikation, systemer til udsendelse af nyhedsbreve og salgsfremmende kommunikation udstyret med en rapporteringsmekanisme, takket være hvilken den dataansvarlige vil være i stand til at kende, for eksempel: antallet af læsere , åbninger og klik; typen af ​​enhed, der bruges til at læse kommunikationen (desktop, mobil), antallet af ventende brugere, der endnu ikke har bekræftet deres registrering; antallet af e-mails sendt efter dato/time/minut; oplysningerne om leveret e-mails sammenlignet med dem, der er sendt; listen over dem, der er afmeldt nyhedsbrevet; e-mailåbninger og klik på individuelle links; problemer med meddelelsesvisning; linksporing (dvs. antallet af klik på linkene i meddelelsen); kliksporing (hvilke links der blev klikket på). Alle disse data bruges med det formål at sammenligne og muligvis forbedre resultaterne af kommunikation.

2) REGISTRERING PÅ VITTORIOCITRO.IT : i tilfælde af at brugeren beslutter at registrere sig på siden, kun efter et muligt og specifikt samtykke, vil personoplysningerne blive behandlet af den dataansvarlige med henblik på registrering på vittoriocitro.det Især ved at angive dit navn, efternavn, e-mail-adresse og angive en adgangskode, vil disse blive behandlet til oprettelse af en personlig konto, for at fremskynde købsproceduren, for at give brugeren mulighed for at se status for ordrer og modtage opdateringer om foretagne køb, ændre personlige indstillinger og opdatere kontoen, se historikken for returneringer og anmodninger om ombytning af varer, gemme yndlingsvarer på ønskesedlen og give mulighed for at deltage i et næste øjeblik.

3) ONLINE SHOPPING AKTIVITETER: de angivne personoplysninger vil blive brugt med det formål at etablere, administrere, udføre og /eller indgåelse af onlinesalgskontrakten. De oplyste data vil blive behandlet af den dataansvarlige med det formål at administrere indkøbsordren med henvisning til f.eks. betaling, forsendelse, overtagelse af eventuelle returneringer, for kundeassistance, til udførelsen af ​​formålene administrativt - regnskab relateret til varetagelsen af ​​ordren, til opfyldelse af forpligtelser fastsat i gældende lovgivning. I tilfælde af betaling med kreditkort, vil de grundlæggende oplysninger til gennemførelse af transaktionen (kreditkortindehaver, kredit-/betalingskortnummer, udløbsdato, sikkerhedskode) blive behandlet af Shopify-betalinger , Scalapay, PayPal , eventuelt af virksomheder, der står for kontrol med bekæmpelse af svig via en krypteret protokol og uden at tredjeparter på nogen måde har adgang til den. Disse oplysninger vil dog aldrig blive set eller opbevaret af sælgeren (Vittorio Citro S.rL)

5) PROFILERING AF DEN INDIVIDUELLE: kun efter et muligt og udtrykkeligt samtykke kan de afgivne personoplysninger behandles af den dataansvarlige til profileringsaktiviteter , dvs. analyse af præferencer rettet mod at skabe personligt tilpasset indhold og tilbud.

 

Bearbejdningens art
I forhold til  formålene nævnt i punkt 1) i det foregående afsnit, levering af personoplysninger og samtykke til deres behandling er valgfri. Manglende samtykke vil gøre det umuligt at abonnere på "Vittorio Citro Boutique-nyhedsbrevet", sende kommerciel eller salgsfremmende kommunikation eller opdateringer vedrørende for eksempel de seneste trends, nye ankomster, eksklusive tilbud. , særlige begivenheder og kampagner.

I forhold til  formålene nævnt i punkt 2) i det foregående afsnit, er levering af personoplysninger og samtykke til deres behandling obligatorisk. Enhver undladelse af at give samtykke vil gøre det umuligt for Vittorio Citro Boutique at tillade registrering på vittoriocitro.det, oprettelse af en personlig konto, fremskyndelse af købsproceduren, visning af ordrestatus og modtagelse af opdateringer om foretagne køb, muligheden for brugeren for at ændre personlige indstillinger og opdatere kontoen, for at se historikken for returneringer og anmodninger om udveksling af varer, for at gemme yndlingsgenstande på ønskesedlen og til at deltage på et senere tidspunkt.

I forhold til  formålene nævnt i punkt 3) i det foregående afsnit, er levering af personoplysninger og samtykke til deres behandling obligatorisk. Enhver undladelse af at give samtykke vil gøre det umuligt for Vittorio Citro Boutiqe at fortsætte med etableringen, forvaltningen, udførelsen og/eller indgåelsen af ​​onlinesalgskontrakten, og derfor er det umuligt at udføre f.eks. aktiviteterne i forbindelse med betaling, forsendelse, varetagelse af eventuelle returneringer, kundesupportaktiviteter, udførelsen af ​​administrative - regnskabsmæssige formål forbundet med håndteringen af ​​ordren og opfyldelse af forpligtelser fastsat i gældende lovgivning.

I forhold til  formålene nævnt i punkt 4) i det foregående afsnit, er levering af personoplysninger og samtykke til deres behandling valgfri.
Enhver undladelse af at give samtykke vil gøre det umuligt at udføre profileringsaktiviteter eller at udføre analyser af præferencer med det formål at skabe personligt tilpasset indhold og tilbud.

Persondata behandlet
De personoplysninger, der behandles af den dataansvarlige, er dem, som brugeren oplyser ved browsing på hjemmesiden www.vittoriocitro.it i anledning af eventuel registrering/medlemskab af tjenesterne/programmerne stillet til rådighed for Vittorio Citro Boutique og/eller eventuelt køb af produkter, der stilles til rådighed for Vittorio Citro Boutique , som f.eks. for eksempel: navn, efternavn og e-mail-adresse, ud over de data, der er nødvendige for leveringen af ​​online-salgstjenesten, som for eksempel dem, der er funktionelle for udførelsen af ​​betalingen og forsendelsen/ombytningen af ​​de købte produkter.

Databehandling og lagringsmetoder
Behandlingen af ​​personoplysninger udføres af den dataansvarlige i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende lovgivning om privatlivets fred. Den dataansvarlige behandler personoplysninger ved hjælp af IT- og/eller telematikværktøjer og med organisatoriske og logiske metoder, der er strengt relateret til forfølgelsen af ​​de formål, der er angivet i denne information, samt vedtager passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre adgang, offentliggørelse, den uautoriserede ændring eller ødelæggelse af personlige data, deres tab og deres ulovlige og ukorrekte brug. Virksomheden kan dog ikke garantere sine brugere, at de foranstaltninger, der er truffet for webstedets sikkerhed og transmission af data og information på webstedet, er i stand til at begrænse eller udelukke enhver risiko for uautoriseret adgang eller spredning af data fra enheder, der vedrører brugeren. . Af denne grund rådes brugere af webstedet til at sikre, at deres computer er udstyret med passende software til at beskytte netværksdatatransmission (f.eks. opdateret antivirus), og at deres internetudbyder har truffet passende foranstaltninger til sikkerheden ved transmission af data på netværk. Virksomheden forpligter sig også til at behandle dataene i overensstemmelse med principperne om rigtighed, lovlighed og gennemsigtighed, at indsamle dem i det omfang, det er nødvendigt og nøjagtigt for behandlingen, og kun tillade deres brug af personale til autoriserede formål. Håndteringen og lagringen af ​​de indsamlede personoplysninger vil finde sted i arkiver eller på servere, der er placeret inden for EU, som ejes af den dataansvarlige og/eller tredjepartsvirksomheder, der er udpeget som eksterne databehandlere, og som under alle omstændigheder i øjeblikket befinder sig i Italien.
I forhold til de forskellige formål, hvortil de indsamles, vil personoplysninger blive opbevaret i det tidsrum, der er strengt nødvendigt for at opnå det samme og under alle omstændigheder i overensstemmelse med de relevante gældende lovbestemmelser.
Under alle omstændigheder vil selskabet sørge for at undgå brugen af ​​dataene i en ubestemt periode ved at fortsætte, på en periodisk basis, for på passende vis at verificere den faktiske fortsættelse af interessen for den person, som de henviser til.

Modtagere og databehandlere
De indsamlede data videregives på ingen måde, men vil blive behandlet inden for de grænser og til de formål, som er beskrevet af virksomhedens medarbejdere på baggrund af fyldestgørende driftsinstruktioner (f.eks. administrativt, kommercielt, marketing-, juridisk personale, systemadministratorer osv.) Nogle databehandlinger kan også udføres af tredjeparter, udpeget som eksterne databehandlere, som den dataansvarlige gør brug af eller kunne gøre brug af som led i forvaltningen af ​​kontraktforholdet, leveringen af ​​de tilbudte tjenester og til de organisatoriske behov af sin virksomhed. Dataene kan især kommunikeres til:

a) subjekter, offentlige og private, som kan få adgang til dataene i henhold til lovbestemmelser, forordninger eller fællesskabslovgivning inden for de grænser, der er fastsat af disse regler;
b) subjekter, der har behov for at få adgang til dataene til formål relateret til det kontraktlige forhold, der eksisterer mellem parterne, inden for de grænser, der er strengt nødvendige for udførelsen af ​​hjælpeopgaver (som f.eks. banker og kreditinstitutter, tekniske tjenesteudbydere, hostingudbydere, it-virksomheder, kommunikationsbureauer, postbud og rederier);
c) konsulenter, inden for de grænser, der er nødvendige for at transportere ud af deres faglige pligter.

Den opdaterede liste over eksterne ledere og emner, der er autoriseret til at behandle, opbevares i den dataansvarliges hovedkvarter og er tilgængelig for den interesserede part efter anmodning via e-mail.

Overførsel af data til udlandet
Håndtering og lagring af personoplysninger vil finde sted på servere hos den dataansvarlige og/eller tredjepartsvirksomheder, der er behørigt udpeget som eksterne databehandlere, beliggende i det europæiske Union.
Persondata kan overføres til udlandet i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende lovgivning, selv til lande, der ikke tilhører EU. Overførslen til ikke-EU-lande, ud over de tilfælde, hvor dette er garanteret af Kommissionens beslutninger om tilstrækkelighed, udføres på en sådan måde, at der gives passende og passende garantier i henhold til artiklerne. 46 eller 47 eller 49 i forordningen.

Interesserede parters rettigheder
Som en interesseret part kan brugeren til enhver tid udøve de rettigheder, der er fastsat i artikel 15, 16, 17, 18, 20 og 21 i GDPR som især giver fakultetet for:

a) indhente fra den dataansvarlige, i henhold til artikel 15, bekræftelse på, om personoplysninger behandles eller ej, og i dette tilfælde få adgang til dataene sig selv og til oplysninger såsom: (i) formålene med behandlingen; (ii) kategorierne af personoplysninger; (iii) de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, især hvis de er modtagere i tredjelande eller internationale organisationer; (iv) når det er muligt, den forventede opbevaringsperiode for personoplysninger eller, hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der er brugt til at bestemme denne periode;
b) indhente fra dataene Den registeransvarlige behandler i henhold til artikel 16 berigtigelse af unøjagtige personoplysninger om ham uden uberettiget forsinkelse; under hensyntagen til formålene med behandlingen har den interesserede part ret til at opnå integration af ufuldstændige personoplysninger, også ved at afgive en yderligere erklæring;
c) indhente fra den dataansvarlige behandler i henhold til artikel 17 sletning af personoplysninger om ham uden uberettiget forsinkelse. Den dataansvarlige er forpligtet til uden uberettiget forsinkelse at slette personoplysningerne, hvis en af ​​grundene angivet i stk. 1 i artikel 17 eksisterer;
d) indhente fra Dataansvarlig for behandlingen, i henhold til art. 18, begrænsningen af ​​behandlingen, når en af ​​hypoteserne omfattet af stk. 1 i artikel 18 opstår;
e) indhente fra den dataansvarlige i henhold til artikel 20, dataportabilitet , dvs. at modtage de personlige data vedrørende dig, som er givet til en dataansvarlig i et struktureret format, der almindeligvis bruges og kan læses af en automatisk enhed. Den interesserede part har også ret til at videregive sådanne data til en anden dataansvarlig uden hindringer fra den første dataansvarlige, som de blev givet til, hvis betingelserne i artikel 20, stk. Endelig har den interesserede part ret til at få direkte overførsel af personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt;
f) at gøre indsigelse, fuldstændigt eller dels i henhold til artikel 21 til behandling af personoplysninger vedrørende ham.

For at udøve sine rettigheder kan brugeren sende sine anmodninger til info@vittoriocitro.it
Det skal også bemærkes, at den interesserede part har ret til at trække sit samtykke tilbage til enhver tid, uden at dette berører lovligheden af ​​behandlingen baseret på samtykke givet før tilbagekaldelsen, uden at dette berører de ovennævnte konsekvenser vedrørende et eventuelt afslag på at udlevere sådanne personoplysninger. Interessenten har også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.
Du kan fremsætte anmodninger vedrørende udøvelsen af ​​disse rettigheder ved at kontakte adressen: info@vittoriocitro.it

Vittorio Citro S.rL forpligter sig til at besvare den interesserede parts anmodninger inden for en måned, undtagen i tilfælde af særlig kompleksitet, for hvilke det kan tage højst tre måneder. Under alle omstændigheder vil den dataansvarlige give den interesserede part bevis for årsagen til ventetiden inden for en måned efter anmodningen. Resultatet af anmodningen vil blive givet skriftligt eller i elektronisk format. I tilfælde af en anmodning om berigtigelse, annullering eller begrænsning af behandlingen forpligter den dataansvarlige sig til at meddele resultaterne af de anmodninger, der er modtaget fra den interesserede part, til hver af modtagerne af dennes data, medmindre dette viser sig umuligt eller medfører en uforholdsmæssig indsats.
Selskabet specificerer, at den interesserede part kan blive bedt om et muligt bidrag, hvis spørgsmålene er åbenlyst ubegrundede, overdrevne eller gentagne; i denne forbindelse vil den dataansvarlige udstyre sig selv med et register til at spore anmodninger om indgreb.

Ændringer af disse oplysninger
Den dataansvarlige forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne fortrolighedspolitik til enhver tid ved at offentliggøre dem til brugere på webstedet www.vittoriocitro.it Se derfor venligst denne ofte side, med udgangspunkt i datoen for sidste ændring, der er angivet i slutningen af ​​dokumentet. I tilfælde af manglende accept af ændringerne i denne fortrolighedspolitik, kan den interesserede part anmode den dataansvarlige om at slette deres personlige data. Medmindre andet er angivet, vil den tidligere fortrolighedspolitik fortsat gælde for personlige data indsamlet indtil det tidspunkt.

Privatlivspolitik opdateret den 18/10/2021

 

ENGELSK 

OPLYSNINGER OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

i henhold til og med henblik på art. 13 i den nye europæiske forordning 2016/679 om beskyttelse af enkeltpersoner i forbindelse med behandling af personoplysninger (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - GDPR)

Som krævet af den generelle forordning om beskyttelse af personoplysninger i Den Europæiske Union (GDPR 2016/679, artikel 13), før behandlingen fortsættes, informeres den interesserede part (brugeren af ​​hjemmesiden www.vittoriocitro.it) om, at personoplysninger indsamlet via hjemmesiden behandles af virksomheden ved hjælp af IT og/eller telematik værktøjer til de formål, der er angivet i denne information.

Med henblik herpå er den registrerede undergivet fortrolighedserklæringen udarbejdet af Vittorio Citro s.rL (i det følgende også "Vittorio Citro Boutique" eller "Vittorio Citro Boutique" eller "Vittorio Citro Boutique" eller "Virksomheden" eller "Den Dataansvarlige"), skaber og promotor af de aktiviteter, der er tilgængelige på hjemmesiden www.vittoriocitro.it
Indehaver af behandlingen

Den dataansvarlige af personlige data er Vittorio Citro s.rL, med registreret kontor i Via Sasso 1, 84086 Roccapiemonte (SA), momsnummer: 05556330651.
For mere information vedrørende den interesserede parts rettigheder, se venligst afsnittet "De interesserede parters rettigheder" i denne information.

Oplysninger om behandling
De personoplysninger, der behandles, indsamles direkte af Vittorio Citro Boutique. eller af tredjeparter, der udtrykkeligt er godkendt af det, eller kommunikeret af virksomheden til sådanne tredjeparter med henblik på at nå de formål, der er beskrevet nedenfor.

Retsgrundlag og formålet med behandlingen
De personoplysninger, som brugeren oplyser ved browsing af hjemmesiden www.vittoriocitro.it, behandles af den dataansvarlige i overensstemmelse med gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.
Det juridiske grundlag for behandlingen er identificeret i virksomhedens levering af dets tjenester, i forvaltningen og facilitering af hjemmesiden, samt i oprettelsen, udførelsen og eventuel opsigelse af onlinesalgskontrakten indgået mellem parterne og i forpligtelserne til samme kontrakt. forbundet og/eller direkte og/eller indirekte afledt af samme.
Vittorio Citro Boutiques behandling af personoplysninger er rettet mod at forfølge følgende formål:

1) ABONNEMENT PÅ NYHEDSBREVET: i tilfælde af at brugeren beslutter sig for at abonnere på "Vittorio Citro Boutique nyhedsbrevet" , kun efter et muligt og specifikt samtykke, vil personoplysninger blive behandlet af den dataansvarlige for at sende kommercielle eller salgsfremmende kommunikationsopdateringer vedrørende for eksempel seneste trends, nye ankomster, eksklusive tilbud, særlige begivenheder og kampagner. For at afmelde nyhedsbrevet skal du blot klikke på afmeldingslinket i bunden af ​​de modtagne e-mails eller ved at skrive til e-commerce@vittoriocitro.it
Den dataansvarlige, for at sammenligne og eventuelt forbedre resultaterne af kommunikation, bruger systemer til udsendelse af nyhedsbreve og salgsfremmende kommunikation udstyret med en rapporteringsmekanisme, takket være hvilken den dataansvarlige vil være i stand til at vide, for eksempel: antallet af læsere, åbninger og klik; den type enhed, der bruges til at læse kommunikationen (desktop, mobil); antallet af afventende brugere, der endnu ikke har bekræftet deres registrering; antallet af e-mails sendt efter dato/time/minut; detaljerne om de e-mails, der blev leveret sammenlignet med dem, der blev sendt; listen over afmeldte fra nyhedsbrevet; åbninger af e-mails og klik på individuelle links; problemer med at vise beskeden; linksporing (dvs.Og antallet af klik på linkene i meddelelsen); kliksporing (hvilke links der blev klikket på). Alle disse data bruges med det formål at sammenligne og muligvis forbedre resultaterne af kommunikation.

2) REGISTRERING PÅ VITTORIOCITRO.IT: i tilfælde af, at brugeren beslutter at registrere sig på siden, kun efter et muligt og specifikt samtykke, vil personoplysningerne blive behandlet af den dataansvarlige med henblik på registrering på vittoriocitro.det Især ved oplysning af ens navn, efternavn, e-mail-adresse og indstilling af en adgangskode, vil disse blive behandlet til oprettelse af en personlig konto, for at fremskynde købsproceduren, for at give brugeren mulighed for at se status for ordrer og modtage opdateringer om foretagne køb, ændre personlige indstillinger og opdatere kontoen, se historikken for returneringer og bytteanmodninger, gemme yndlingsvarer på ønskesedlen og give mulighed for at deltage i et næste øjeblik.

3) ONLINE SHOPPING AKTIVITETER: de angivne personlige data vil blive brugt med det formål at etablere, administrere, udføre og/eller indgå online salgskontrakten. De angivne data vil blive behandlet af den dataansvarlige med det formål at administrere indkøbsordren med reference, f.eks. til betaling, forsendelse, overtagelse af eventuelle returneringer, for kundeassistance, til udførelsen af ​​de administrative formål - regnskabsføring i forbindelse med varetagelsen af ​​ordren, til opfyldelse af forpligtelser efter gældende lovgivning. I tilfælde af betaling med kreditkort vil de grundlæggende oplysninger for udførelsen af ​​transaktionen (kreditkortindehaver, kredit-/betalingskortnummer, udløbsdato, sikkerhedskode) blive behandlet af Shopify-betalinger, Scalapay, PayPal, muligvis af virksomheder i sigtelse for bekæmpelse af svig ved hjælp af en krypteret protokol og uden at tredjeparter på nogen måde kan få adgang til den. Disse oplysninger vil dog aldrig blive vist eller opbevaret af sælgeren (Vittorio Citro S.rL)

5) PROFILERING AF DEN FYSISKE PERSON: Kun efter et muligt og eksplicit samtykke kan de afgivne personoplysninger behandles af den dataansvarlige til profileringsaktiviteter eller til analyse af præferencer med det formål at skabe tilpasset indhold og tilbud .Behandlingens art
I forhold til de formål, der er nævnt i punkt 1) i det foregående afsnit, er levering af personoplysninger og samtykke til deres behandling valgfri. Manglende samtykke vil gøre det umuligt at abonnere på "Vittorio Citro Boutique-nyhedsbrevet", for at sende kommerciel eller salgsfremmende kommunikation, opdateringer vedrørende for eksempel seneste trends, nye ankomster, eksklusive tilbud, særlige begivenheder og kampagner.

I forhold til de formål, der er nævnt i punkt 2) i det foregående afsnit, er levering af personoplysninger og samtykke til behandlingen af ​​dem obligatorisk. Manglende samtykke vil gøre det umuligt for Vittorio Citro Boutique at tillade registrering på vittoriocitro.det, oprettelse af en personlig konto, fremskynde købsproceduren, se status for ordrer og modtage opdateringer om foretagne køb, muligheden for brugeren at ændre personlige indstillinger og opdatere kontoen, for at se historikken for returneringer og anmodninger om bytte varer, for at gemme yndlingsgenstande på ønskesedlen og for at deltage på et senere tidspunkt.

I forhold til de formål, der er nævnt i punkt 3) i det foregående afsnit, er levering af personoplysninger og samtykke til behandlingen af ​​dem obligatorisk. Manglende samtykke vil gøre det umuligt for Vittorio Citro Boutiqe at fortsætte med etableringen, forvaltningen, udførelsen og/eller indgåelsen af ​​online-salgskontrakten, og derfor er det umuligt at udføre, f.eks., de relaterede aktiviteter til betaling, forsendelse , varetagelse af eventuelle returneringer, kundeassistanceaktiviteter, udførelsen af ​​de administrative - regnskabsmæssige formål i forbindelse med håndteringen af ​​ordren og opfyldelsen af ​​forpligtelser i henhold til gældende lovgivning.

I forhold til de formål, der er nævnt i punkt 4) i det foregående afsnit, er levering af personoplysninger og samtykke til deres behandling valgfri.
Manglende samtykke vil gøre det umuligt at udføre profileringsaktiviteter eller at udføre analyser af præferencer med det formål at skabe personligt tilpasset indhold og tilbud.

Persondata behandlet
De personoplysninger, der behandles af den dataansvarlige, er dem, som brugeren oplyser, når man surfer på hjemmesiden www.vittoriocitro.it, i anledning af enhver registrering/tilslutning til de tjenester/programmer, der stilles til rådighed for Vittorio Citro Boutique og/eller eventuelt køb af produkter, der stilles til rådighed for Vittorio Citro Boutique, såsom for eksempel: navn, efternavn og e-mail-adresse, ud over de data, der er nødvendige for leveringen af ​​online-salgstjenesten, f.eks. som for eksempel funktionelle udførelse af betalingen og forsendelse/ombytning af de købte produkter.

Metoder til databehandling og opbevaring
Behandlingen af ​​personoplysninger udføres af den dataansvarlige i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende lovgivning om privatlivets fred. Den dataansvarlige behandler personoplysninger ved hjælp af IT- og/eller telematikværktøjer og med organisatoriske og logiske metoder, der er strengt relateret til forfølgelsen af ​​de formål, der er angivet i denne information, samt vedtager passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre adgang, offentliggørelse, uautoriseret ændring eller ødelæggelse af personlige data, deres tab og deres ulovlige og ukorrekte brug. Virksomheden kan dog ikke garantere sine brugere, at de foranstaltninger, der er truffet for webstedets sikkerhed og transmission af data og information på webstedet, er i stand til at begrænse eller udelukke enhver risiko for uautoriseret adgang eller tab af data fra enheder. der vedrører brugeren. Af denne grund rådes brugere af webstedet til at sikre sig, at deres computer er udstyret med passende software til beskyttelse af datatransmission over netværket (f.eks. opdateret antivirus), og at deres internetudbyder har truffet passende foranstaltninger til sikkerheden for smitte. af data på netværket. Virksomheden forpligter sig også til at behandle dataene i overensstemmelse med principperne om rigtighed, lovlighed og gennemsigtighed, at indsamle dem i det omfang, det er nødvendigt og nøjagtigt til behandling, og kun at tillade deres brug af autoriseret personale. Håndteringen og lagringen af ​​de indsamlede personoplysninger vil finde sted i arkiver eller på servere placeret inden for EU, der ejes af den dataansvarlige og/eller af tredjepartsvirksomheder udpeget som eksterne databehandlere og under alle omstændigheder i øjeblikket placeret i Italien .
I forhold til de forskellige formål, hvortil de indsamles, vil personoplysninger blive opbevaret i den tid, der er strengt nødvendig for at opnå dem, og under alle omstændigheder i overensstemmelse med de gældende regler om emnet.
Under alle omstændigheder vil virksomheden sørge for at undgå brugen af ​​dataene på ubestemt tid ved at fortsætte, på en periodisk basis, for på passende vis at verificere den effektive vedvarende af interessen for det emne, som de henviser til.

Modtagere og databehandlere
De indsamlede data vil ikke blive formidlet på nogen måde, men vil blive behandlet inden for de grænser og til de formål, som er beskrevet af virksomhedens medarbejdere på grundlag af passende driftsinstruktioner ( for eksempel administrative, kommercielle, marketing-, juridiske, systemadministratorer mv. ) Nogle databehandlinger kan også udføres af tredjeparter, udpeget som eksterne databehandlere, som den dataansvarlige bruger eller kunne bruge i forbindelse med forvaltningen af ​​kontraktforholdet, leveringen af ​​de tilbudte tjenester og til de organisatoriske behov i dens organisation. forretning. Dataene kunne især videregives til:

a) subjekter, offentlige og private, som kan få adgang til dataene i kraft af bestemmelserne i lov, regulering eller fællesskabslovgivning inden for de grænser, der er fastsat af disse regler;
b) subjekter, der har behov for at få adgang til data til formål relateret til det kontraktlige forhold mellem parterne, inden for de grænser, der er strengt nødvendige for udførelsen af ​​hjælpeopgaver (såsom f.eks. banker og kreditinstitutter, tekniske tjenesteudbydere, hosting) udbydere, it-virksomheder, kommunikationsbureauer, postbud og rederier);
c) konsulenter inden for de grænser, der er nødvendige for udførelsen af ​​deres professionelle opgaver.

Den opdaterede liste over eksterne ledere og personer, der er bemyndiget til at behandle behandlingen, opbevares i den dataansvarliges hovedkvarter og er tilgængelig for den interesserede part, efter anmodning fremsendt via e-mail.

Overførsel af data til udlandet
Håndtering og opbevaring af personoplysninger vil finde sted på serveren hos den dataansvarlige og/eller hos tredjepartsvirksomheder, der er behørigt udpeget som eksterne databehandlere, beliggende i Den Europæiske Union.
Persondata kan overføres til udlandet i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende lovgivning, selv i lande uden for EU. Overførslen til ikke-EU-lande, ud over de tilfælde, hvor dette er garanteret af Kommissionens beslutninger om tilstrækkelighed, udføres på en sådan måde, at der gives passende og passende garantier i henhold til art. 46 eller 47 eller 49 i forordningen.

De interesserede parters rettigheder
Som en interesseret part kan brugeren til enhver tid udøve de rettigheder, der er fastsat i artikel 15, 16, 17, 18, 20 og 21 i GDPR, som giver , især retten til:

a) subjekter, offentlige og private, som kan få adgang til dataene i kraft af bestemmelserne i lov, forordning eller fællesskabslovgivning inden for de grænser, der er fastsat af disse regler;b) subjekter, der har behov for at få adgang til data til formål relateret til det kontraktlige forhold mellem parterne, inden for de grænser, der er strengt nødvendige for udførelsen af ​​hjælpeopgaver (såsom f.eks. banker og kreditinstitutter, tekniske tjenesteudbydere, hostingudbydere, IT-virksomheder, kommunikationsbureauer, postbud og rederier);
c) konsulenter inden for de grænser, der er nødvendige for udførelsen af ​​deres professionelle opgaver.

Den opdaterede liste over eksterne ledere og personer, der er bemyndiget til at behandle behandlingen, opbevares i den dataansvarliges hovedkvarter og er tilgængelig for den interesserede part, efter anmodning fremsendt via e-mail.

Overførsel af data til udlandet
Håndtering og opbevaring af personoplysninger vil finde sted på serveren hos den dataansvarlige og/eller hos tredjepartsvirksomheder, der er behørigt udpeget som eksterne databehandlere, beliggende i Den Europæiske Union.
Persondata kan overføres til udlandet i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende lovgivning, selv i lande uden for EU. Overførslen til ikke-EU-lande, ud over de tilfælde, hvor dette er garanteret af Kommissionens beslutninger om tilstrækkelighed, udføres på en sådan måde, at der gives passende og passende garantier i henhold til art. 46 eller 47 eller 49 i forordningen.

De interesserede parters rettigheder
Som en interesseret part kan brugeren til enhver tid udøve de rettigheder, der er fastsat i artikel 15, 16, 17, 18, 20 og 21 i GDPR, som giver , især retten til:

a) at få fra den dataansvarlige, i henhold til artikel 15, bekræftelse på, at personoplysninger behandles eller ej, og i dette tilfælde få adgang til dataene og informationerne som f.eks. som: (i) formålene med behandlingen; (ii) kategorierne af personoplysninger; (iii) de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, især hvis de er modtagere i tredjelande eller internationale organisationer; (iv) når det er muligt, opbevaringsperioden for de påtænkte personoplysninger eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier, der er brugt til at bestemme denne periode;
b) indhente fra den dataansvarlige, i henhold til artikel 16, berigtigelse af unøjagtige personoplysninger om ham uden unødig forsinkelse; under hensyntagen til formålene med behandlingen har den interesserede part ret til at opnå integration af ufuldstændige personoplysninger, også ved at afgive en supplerende erklæring;
c) fra den dataansvarlige i henhold til artikel 17 få annullering af personoplysninger om ham uden unødig forsinkelse. Den dataansvarlige er forpligtet til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis en af ​​grundene angivet i stk. 1 i artikel 17 eksisterer;
d) indhente fra den dataansvarlige i henhold til art. 18, begrænsningen af ​​behandlingen, når en af ​​hypoteserne omfattet af stk. 1 i artikel 18 forekommer;
e) indhente fra den dataansvarlige, i henhold til artikel 20, dataportabilitet, dvs.Og i et struktureret format, der almindeligvis anvendes og kan læses af en automatisk enhed, modtage de personlige data vedrørende ham, som er givet til en dataansvarlig. Den registrerede har også ret til at overføre sådanne data til en anden dataansvarlig uden hindringer af den første dataansvarlige, som han har givet dem, hvis betingelserne angivet i artikel 20, stk. 1, er opfyldt. Endelig har den registrerede ret til at opnå direkte transmission af personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt;
f) helt eller delvist gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger i henhold til artikel 21. data om ham.

For at udøve sine rettigheder kan brugeren sende sine anmodninger til info@vittoriocitro.it
Det skal også bemærkes, at den interesserede part har ret til at tilbagekalde samtykke til enhver tid uden at det berører lovligheden af ​​behandlingen baseret på det samtykke, der er givet før tilbagekaldelsen, uden at dette berører de ovennævnte konsekvenser vedrørende ethvert afslag på at udlevere sådanne personoplysninger. Interessenten har også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.
Du kan fremsætte anmodninger vedrørende udøvelsen af ​​disse rettigheder ved at kontakte adressen: info@vittoriocitro.it


Vittorio Citro S.rL forpligter sig til at besvare den interesserede parts anmodninger inden for en måned, undtagen i særligt komplekse sager, hvor det højst kan tage tre måneder. Under alle omstændigheder vil den dataansvarlige give den interesserede part bevis for årsagen til at vente inden for en måned efter anmodningen. Resultatet af anmodningen vil blive givet skriftligt eller elektronisk. I tilfælde af en anmodning om berigtigelse, annullering og begrænsning af behandlingen forpligter den dataansvarlige sig til at meddele resultaterne af de anmodninger, der er modtaget fra den interesserede part, til hver af modtagerne af dennes data, medmindre dette viser sig umuligt eller medfører en uforholdsmæssig indsats.
Virksomheden specificerer, at et muligt bidrag kan anmodes om af den interesserede part, hvis spørgsmålene er åbenlyst ubegrundede, overdrevne eller gentagne; i denne forbindelse vil den dataansvarlige udstyre sig selv med et register til at spore anmodninger om indgreb.

Ændringer af disse oplysninger
Den dataansvarlige forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik til enhver tid ved at give meddelelse til brugerne på hjemmesiden www.vittoriocitro.com. Se derfor ofte denne side med henvisning til datoen for den sidste ændring, der er angivet i slutningen af ​​dokumentet. I tilfælde af manglende accept af ændringerne i denne fortrolighedspolitik, kan den interesserede part anmode den dataansvarlige om at slette deres personlige data. Medmindre andet er angivet, vil den tidligere privatlivspolitik fortsat gælde for personlige data indsamlet indtil da.

Privatlivspolitik opdateret den 18/10/2021

TYSK

INFORMATIONEN ZUR VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

gemäß und für die Zwecke von Art. 13 der neuen europäischen Verordnung 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten (ALLGEMEINE DATENSCHUTZVERORDNUNG - DSGVO)

Gemäß der Allgemeinen Verordnung zum Allgemeinen Verordnung zum Personenbezogener ( ALLGEMEINE DATENSCHUTZVERORDNUNG - DSGVO) wird der Interesse (Benutzer der Website www.vittoriocitro.it) vor der Verarbeitung darüber informiert, dass personbezogen Die über die Website gesammelten Daten werden vom Unternehmen mit IT- und / oder Telematiktools zu den in diesen Informationen angegebenen Zwecken verarbeitet.

Zu diesem Zweck wird die betroffene Person an die Datenschutzerklärung von Vittorio Citro s.rL (im Folgenden også "Vittorio Citro Boutique" eller "das Unternehmen" eller "der Datenverantwortliche"), Schöpfer und Förderer der auf der Website www.vittoriocitro.it verfügbaren Aktivitäten

Inhaber der Behandlung

Der Datenverantwortliche for de pågældende personer er Vittorio Citro s.rL med Sitz i Via Sasso 1, 84086 Roccapiemonte (SA), USt-IdNr.: 05556330651.
For mere information om retten til interessenter beachten Du finder følgende information.

Information om Verarbeitung
De sande mennesker er direkte instrueret af Vittorio Citro Boutique erhoben. oder durch von ihr ausdrücklich autoresierte Dritte oder von der Gesellschaft an ruche Dritte zur Verfolgung der unten beschriebenen Zwecke übermittelt.

Rechtsgrundlage und Zweck der Verarbeitung
Die vom Benutzer beim Surfen auf der Website www.vittoriocitro.it angegebenen personenbezogenen Daten werden vom Datenverantwortlichen gemäß den geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten verarbeitet.
The Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist in der Erbringung ihrer Dienstleistungen durch das Unternehmen, in der Verwaltung og Ermöglichung der Website sowie in der Begründung, Durchführung and möglichen Bendigung des zwischen den Parteien geschlossenen Online-Kaufverbunden Vertraging og us sind und / oder sich direkt und / oder indirekt daraus ableiten.
The Verarbeitung personenbezogener Daten durch Vittorio Citro Boutique verfolgt folgende Zwecke:

1) ABONNIEREN DES NEWSLETTERS: Für den Fall, that sich der Benutzer entschließt, den "Vittorio Citro Boutique Newsletter" person were abonnenbezogene først efter mere information og mere detaljeret information om de seneste data, en liste over oplysninger eller opdaterede opdateringer for at sende dig nye trends, nye trends, eksklusive funktioner, information og handlinger. Hvis du går til nyhedsbrevet, skal du klikke på det på Abmeldelinket i slutningen af ​​de tidligere e-mails eller klikke på det. og klik ; the Art des Geräts, das zum Lesen der Kommunikation verwendet wird (Desktop, Mobiletelefon), die Anzahl der ausstehenden Benutzer, die ihre Registrierung noch no bestätigt haben; the Anzahl der gesendeten E-Mails nach Datum / Stunde / Minute; die Details der zugestellten E-mails im Vergleich zu den gesendeten; die Liste der vom Nyhedsbrev abgemeldeten; kommentarerne til e-mails og klik på nye links; Probleme beim Anzeigen der Nachricht; Linksporing (d. h die Anzahl der Clicks auf die Links in der Nachricht); Click-Tracking (velche Links blev angeklickt). Alle disse data er blevet verificeret, Ergebnisse der Kommunikation zu vergleichen og möglicherweise zu verbessern.

2) REGISTRIERUNG AUF VITTORIOCITRO.DA: Til efteråret gives disse oplysninger til registreringen på webstedet, hvor de pågældende personer først daterer efter en måned og yderligere oplysninger om Datenverantwortlichen zum Zwecke der Registrierung på vittoriocitro.det verbeitet. Insbesdon Werden Bei Angabe des vor- og nachnamens, der e-mail-adresse og der festlegung enes zugangSpasswwwwwws dies verarbeitet, um en persostönliches konto zu erstellen, den kaufvelang zu beschleunigen, dem nutzer die einsicht in die status von bestellungen ätori Käufen erhalten, pers. Einstellungen ändern und das Konto aktualisieren, den Verlauf von Rücksendungen und Umtauschanfragen einsehen, Lieblingsartikel in der Wunschliste speichern und die Möglichkeit bieten, im nächsten Moment beizutreten.

3) ONLINE-SHOPPING-AKTIVITET: Angegebenen personbezogenen Daten werden zum Zwecke der Begründung, Verwaltung, Durchführung og / eller Zusammenarbeit verwendetEinbeziehung des Online-Kaufvertrages. Die zur Verfügung gestellten Daten werden vom Datenverantwortlichen verarbeitet, um die Bestellung zu verwalten, z. Buchführung im Zusammenhang mit der Auftragsverwaltung, zur Erfüllung der Verpflichtungen aus den geltenden Rechtsvorschriften. Bei Zahlung per Kreditkarte blev die grundlegenden Informationen zur Durchführung der Transaction (Kreditkarteninhaber, Kredit-/Debitkartennummer, Ablaufdatum, Sicherheitscode) af Shopify Payments, Scalapay, PayPal, ggf der Betrugsbekämpfung unter Verwendung eines verschlüsselten innees verschlüsselten innees verschlüsselten innees verschlüsselten innees verschlüsselten inneir diffinerritte inneir dreifing, . Disse oplysninger er tilgængelige fra Verkäufer (Vittorio Citro S.rL) eingesehen oder gespeichert.

5) PROFILIERUNG DER PHYSIKALISCHEN PERSON: Først efter en mere og mere detaljeret vurdering bør der foretages en mere og mere detaljeret vurdering af de relevante personer i henhold til de specifikke data for profileringsaktiviteter eller til analyse af reelle data, um maßgeschneiderte Inhalte und Angebote zu erstellen.
The Nichterteilung der Zustimmung macht es unmöglich, den "Vittorio Citro Boutique Newsletter" zu abonneren, kommerzielle eller Werbemitteilungen, Aktualisierungen, die sich beispielsweise auf neueste Trends, Neuheiten, Exclusive Angebote, Sonderveranstaltungen and Werbeaktionen Senden Beziehen, Zustimmung.

In Bezug auf die in Punkt 2) des vorherigen Absatzes genannten Zwecke ist die Bereitstellung personenbezogener Daten und die Zustimmung zu deren Verarbeitung obligatorisch. Beskrivelsen af ​​registreringen er Vittorio Citro Boutique unmöglich, die Registrierung auf vittoriocitro.det, Erstellung af en persons Kontos, Beschleunigung af Kaufvorgangs, Anzeige af Bestellstatus og Erhalt von Updates zu getätigten Käufen zu ermöglichen, Möglichkeit für den Benutzer um psönliche Instellungen zu ändern und das Konto zu aktualisie ren, den Verlauf von Rücksendungen und Umtauschanfragen anzuzeigen, Lieblingsartikel in der Wunschliste zu speichern og zu einem späteren Zeitpunkt beizutreten.

In Bezug auf die in Punkt 3) des vorherigen Absatzes genannten Zwecke ist die Bereitstellung personenbezogener Daten und die Zustimmung zu ihrer Verarbeitung obligatorisch. The Nichterteilung der Zustimmung macht es Vittorio Citro Boutiqe unmöglich, mit der Begründung, Verwaltung, Ausführung og / oder dem Abschluss des Online-Kaufvertrags fortzufahren, daher ist es beispielsweise unmöglich, die damit verbundenen Versicherungen, Kundeservice, Kundeservice, Kundeservice, Kundeservice chführung der administrative - buchhalterischen Zwecke im Zusammenhang mit der Verwaltung der Bestellung und der Erfüllung der Verpflichtungen gemäß den geltenden Rechtsvorschriften.

In Bezug auf die in Punkt 4) des vorherigen Absatzes genannten Zwecke ist die Bereitstellung personenbezogener Daten und die Zustimmung zu ihrer Verarbeitung freiwillig.
The Nichterteilung der Einwilligung macht es unmöglich, Profiling-Aktivitäten durchzuführen eller Preferenzanalysen durchzuführen, um personalisierte contente und Angebote zu erstellen.

Verarbeitete personenbezogene Daten
Die vom Datenverantwortlichen verarbeiteten personenbezogenen Daten sind diejenigen, die der Benutzer beim Surfen auf der Website www.vittoriocitro.it anlässlich einer Registrierung / Aufnahme in die Vittorio Dienste / Citro Boutique Program for Verttorio Dienst og Citro Boutique Program / oder des möglichen Kaufs von Produkte, die Vittorio Citro Boutique zur Verfügung gestellt werden, wie beispielsweise: Vorname, Nachname og E-Mail-Adresse, zusätzlich zu den für die Erbringung des Online-Verkaufsservice erforderlichen Daten, witie z die Zahlung og den Versand / Umtausch der gekauften Produkte.

Methoden der Datenverarbeitung und -speicherung
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt durch den Datenverantwortlichen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der geltenden Datenschutzgesetze. Der Datenverantwortliche verarbeitet personenbezogene Daten mit Hilfe von IT- und / oder Telematik-Tools und mit organisatorische und logische Methoden, die sich ausschließlich auf die Verfolgung der in diesen Informationen angegebenen Zwecke beziehen, sowie ergreift geeignete Sicherheit Off Zugungriff , um verhindern oder Vernichtung personenbezogener Daten, deren Verlust und deren unerlaubte und unsachgemäße Verwendung. Oplysningerne kan leveres med en garanti for alle fordele, fra webstedets sikkerhed og tilgængeligheden af ​​data og information på webstedet. Fra denne Grund wird den Benutzern der Website empfohlen, sicherzustellen, dass ihr Computer mit ener geeigneten Software zum Schutz der Datenübertragung über das Netzwerk ausgestattet ist (z . von Daten im Netzwerk. Informationen er nu tilgængelig, dataene i henhold til den korrekte information, nøjagtighed og gennemsigtighed er klart synlige, så sandheden er klart defineret og klart defineret kun af personlige forfattere. The Verwaltung and Speicherung of the erfassten personenbezogenen Daten erfolgt in Archiven oder auf Servern innerhalb der Europäischen Union, die sich im Besitz des Datenverantwortlichen und / oder von Drittunternehmen befinden, die as external Datenverarbeiter ernannt werden und sich auf jeden be der zeit in Italy.
In Bezug auf die verschiedenen Zwecke, für die sie erhoben werden, werden personenbezogen Daten so long aufbewahrt, wie es unbedingt erforderlich ist, um sie zu erreichen, und in jedem Fall in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.
In jedem Fall wird das Unternehmen darauf achten, die Verwendung der Daten auf unbestimmte Zeit zu undgå, indem es regelmäßig die tatsächliche Fortdauer des Interests des betreffenden Subjekts angemessen überprüft.

Empfänger und Datenverarbeiter
Die erhobenen Daten werden in keiner Weise verbreitet, udenn indrehalb der Grenzen og zu den von den Mitarbeitern des Unternehmens beschriebenen Zwecken auf der Grundlage angemessener Betriebsanweisungen (z. B Verwaltungs-, Handels-, Marketing-, Rechts-, Systemadministratoren) verarbeitet , usw. ) Einige Datetenverbeitungen Können Auch von Drigheführt Werden, Die Als externe Datetenverarbeiter Ernannn Werden, Der Der Denverantwortliche IM Rahmen der Verwaltung des Vertragsverhältnisses, Der Erbringung Der Angebotengen Dienstleistungen Chen Bedürfnisse Seiner. verwendet oder verwenden könnte Unternehmen. Die Daten können insbesondere übermittelt werden an:

a) öffentliche und private Personen, die aufgrund von Gesetzen, Verordnungen oder Gemeinschaftsgesetzen innerhalb der in diesen Vorschriften festgelegten Grenzen auf die Daten zugreifen können;
b) Personn, of e zu Zwecken im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis zwischen den Parteien auf Daten zugreifen müssen, im Rahmen der für die Erfüllung von Hilfsaufgaben unbedingt erforderlichen Grenzen (wie z. B Banken und Kreditinstitute, technische Dienstleister, Hosting-Provider, IT Unternehmen, Kommunikationsagenturen, Postkuriere und Versandunternehmen);
c) Berater im Rahmen der für die Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit erforderlichen Grenzen.

nt wurden.
Personenbezogene Daten können gemäß den Bestimmungen der geltenden Gesetzgebung auch in Länder außerhalb der Europäischen Union ins Ausland übermittelt werden. Die Übermittlung in Nicht-EU-Staaten erfolgt zusätzlich zu den Fällen, in denen dies durch die Angemessenheitsbeschlüsse der Kommission gewährleistet ist, so, dass angemessene und angemessene Garantien gemäß Art. 46 eller 47 eller 49 der Verordnung.
>a) vom Datenverantwortlichen gemäß Artikel 15 eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob personenbezogene Daten verarbeitet werden oder nicht und in diesem Fall Zugang zu den Daten und Informationen zu erhalten, wie: (i) die Zwecke der Verarbeitung; (ii) die Kategorien personenbezogener Daten; (iii) Empfänger oder Category von Empfängern, denen die personenbezogenen Daten mitgeteilt wurden oder werden, insbesondere wenn es sich um Empfänger mit Sitz in Drittländern oder internationalen Organizationen handelt; (iv) wenn möglich die Speicherdauer der vorgesehenen personenbezogenen Daten oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
b) vom Verantwortlichen gemäß Artikel 16 unverzüglich die Berichtigung der ihn betreffenden unricht Datenigen zube betreffenden unrichten Datenigen; unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat der Betroffene das Recht, die Ergänzung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen, einschließlichund Abgabe einer ergänzenden Erklärung;
c) vom Verantwortlichen personen gemäß Artikel 17 die unverz der igliche Daten betreffende verlangen zu. Der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogen Daten unverzüglich zu löschen, wenn einer der in Artikel 17 Absatz 1 genannten Gründe vorliegt;
d) vom Datenverantwortlichen gemäß Art. 18, Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Artikel 18 Absatz 1 genannten Hypothesen eintritt;
e) vom Datenverantwortlichen gemäß Artikel 20 die Übertragbarkeit der Daten zu erhalten, d. h die ihn relevante personbezogenen Daten, die enem Datenverantwortlichen zur Verfügung gestellt werden, i et enkelt struktureret format til erhalten, das allegemein verwendet og von enem automatisken Gerät gelesen were kan. The betroffene Person hat also das Right, this Daten ohne Behinderung durch den ersten Datenverantwortlichen, dem sie sie bereitgestellt hat, an einen anderen Datenverantwortlichen zu übermitteln, wenn die in Artikel 20 Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllt sind die direkte Überzogener Datentlichen people an desuden, soweit technisch machbar;
f) gemäß Artikel 21 der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten ganz oder teilweise zu widersprechen.

Um seine Rechte auszuüben, kann der Benutzer seine Anfragen an info@vittoriocitro.it . senden
Es sei auch darauf hingewiesen, dass die betroffene Person das Recht hat, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, unbeschadet der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aufgrund der vor dem Widerruf erteilten Einwilligung, unbeschadet der obent der obencedent Folgen im Zusammenhang mi nævnt. dieser personenbezogenen Daten Daten. Der Betroffene hat auch das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen.
Sie können Anfragen bezüglich der Ausübung dieser Rechte stellen, indem Sie sich an die Adresse wenden: info@vittoriocitro.it

Vittorio Citro S.rL Verpflichtet sich, Anfragen des Interessenten innerhalb eines Monats zu beantworten, außer in besonders komplexen Fällen, für die es maximum drei Monate dauern kann. In jedem Fall wird der Datenverantwortliche dem Interesting innerhalb eines Monats nach der Anfrage einen Nachweis über den Grund des Wartens vorlegen. Das Ergebnis der Anfrage wird schriftlich oder elektronisch mitgeteilt. Im Falle eines Antrags auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung verpflichtet sich der Verantwortliche, jedem Empfänger seiner Daten die Ergebnisse der vom Interesting eingegangenen Anträge mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich unmbundenßemufigen ahält als unmbundenßemufigen.
Das Unternehmen weist darauf hin, dass ein möglicher Beitrag von der interestserten Partei verlangt werden kann, wenn die Fragen offensivelich unbegründet, exzessiv or sich wiederholend sind; I dette tilfælde vil du finde Datenverantwortliche sich mit einem Register ausstatten, um Interventionsanfragen zu verfolgen.

Ænderungen dieser Informationen
Der Verantwortliche behält sich das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie jederzeit durch Mitteilung an die Benutzer auf der Website www.vittoriocitro.com zu ändern. Bitte konsultieren Sie diese Seite daher häufig und beziehen Sie sich auf das Datum der letzten Änderung, das am Ende des Dokuments angegeben ist. Im Falle der Nichtannahme der dieser Datenschutzrichtlinie vorgenommenen Änderungen kann der Interesten den Datenverantwortlichen auffordern, seine personenbezogenen Daten zu löschen. Soweit ikke anders angegeben, gilt für die bis dahin erhobenen personenbezogenen Daten weiterhin die bisherige Datenschutzerklärung.

Datenschutzerklärung aktualiseret den 18.102021

SPANSK

OPLYSNINGER OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

af overensstemmelse med og med henblik på art. 13 i den nye europæiske forordning 2016/679 om beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger (REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATA - RGPD)

Som krævet af den generelle forordning om beskyttelse af personlige oplysninger Data fra Den Europæiske Union (RGPD 2016/679, artikel 13), før behandlingen fortsættes, informeres den interesserede part (bruger af webstedet www.vittoriocitro.it) om, at de personlige data, der indsamles via webstedet, behandles af Selskabet bruger informations- og/eller telematikværktøjer til de formål, der er angivet i denne information.

Af denne grund er du interesseret i fortrolighedserklæringen udarbejdet af Vittorio Citro s.rL (også "Vittorio Citro Boutique" eller "la Compañía" eller "el Controlador de Datos"), skaber og promotor af de aktiviteter, der er tilgængelige på hjemmesiden www.vittoriocitro.it

Ejer af behandlingen

Den ansvarlige for behandlingen af ​​personoplysninger er Vittorio Citro s.rL, med registreret kontor i Via Sasso 1, 84086 Roccapiemonte (SA), CIF: 05556330651.
For mere information vedrørende den interesserede parts rettigheder, se venligst afsnittet mærket "Derechos de los interests" i denne information.

Oplysninger om processen
De personlige data, der behandles, indsamles direkte af Vittorio Citro Boutique. eller af tredjeparter, der udtrykkeligt er godkendt af det, eller kommunikeret af virksomheden til sådanne tredjeparter med henblik på fortsættelse af de formål, der er beskrevet nedenfor.

Retsgrundlag og formålet med behandlingen
Persondata, der er lettet af brugeren ved at navigere på hjemmesiden www.vittoriocitro.it behandles af Databehandlingschefen med den gældende lovgivning om databeskyttelsespersonale.
Det juridiske grundlag for behandlingen er identificeret i leveringen af ​​dens tjenester af en del af Selskabet, i forvaltningen og facilitering af hjemmesiden, samt i etableringen, udførelsen og eventuel løsning af onlinekøbskontrakten, der fejres mellem parterne og i forpligtelserne i den samme kontrakt, bundet og/eller afledt direkte og/eller indirekte af samme.
Vittorio Citro Boutiques behandling af personoplysninger har til formål at forfølge følgende mål:

1) ABONNEMENT PÅ NYHEDSBREVET: i tilfælde af at brugeren beslutter sig for at abonnere på "Vittorio Citro Boutique nyhedsbrevet" "kun med et muligt og specifikt samtykke vil personoplysninger blive behandlet af Behandlingslederen til afsendelse af kommerciel kommunikation eller aktuelle salgsfremmende meddelelser vedrørende for eksempel de seneste trends, nyheder, eksklusive tilbud, særlige begivenheder og kampagner. For at sænke bulletinen, skal du blot klikke på linket for at sænke bunden af ​​de elektroniske kanaler, der er modtaget, eller ved at skrive til e-commerce@vittoriocitro.it

Bearbejdningslederen, for at sammenligne og muligvis forbedre resultaterne af kommunikation, brug nyhedsbrevleveringssystemer og salgsfremmende kommunikation udstyret med en rapporteringsmekanisme, takket være hvem Processing Manager vil være i stand til at vide, for eksempel: antallet af læsere, åbninger og klik; typen af ​​enhed, der bruges til at læse kommunikation (desktop, mobil), antallet af ventende brugere, der endnu ikke er blevet bekræftet i registret; antallet af elektronisk korrespondance sendt pr. dag/time/minut; detaljerne om de leverede elektroniske enheder sammenlignet med dem, der er sendt; opslagstavlens terningeliste; åbninger af elektroniske enheder og klik i individuelle kæder; problemer med at vise menuen; opfølgning af links (f.eks. antallet af klik foretaget i links i menuen); følg klikkene (hvor klikket er placeret). Alle disse data bruges med det formål at sammenligne og eventuelt forbedre resultaterne af kommunikation.

2) REGISTRER I VITTORIOCITRO.DA: i tilfælde af at brugeren beslutter sig for at registrere sig på siden, først efter et muligt og specifikt samtykke, vil personoplysningerne blive behandlet af den dataansvarlige til registreringsformål i Vittoriocitro.det Især når navnet, navnet, retningen for den elektroniske kontrol og konfigurationen af ​​et adgangsskilt er givet, vil disse blive behandlet til oprettelse af en personlig konto, for at fremskynde købsprocessen, så brugeren kan kontrollere status for ordrerne og modtage opdateringer om de gennemførte køb, ændre den personlige konfiguration og opdatere kontoen, se returneringshistorikken og bytteanmodninger, se favoritvarer på listen over ønsker og tilbyde muligheden for at tilslutte sig dem et efterfølgende øjeblik .

3) ONLINE-KØBSAKTIVITETER: De faciliterede personoplysninger vil blive brugt med det formål at etablere, administrere, udføre og/eller samarbejde om online-købskontrakten. De faciliterede data vil blive behandlet af behandlingslederen med det formål at administrere indkøbsordren med reference, for eksempel ved kassen, forsendelse, lastning af leverancerne, til kundepleje, til udførelse af de afsluttende opgaver administrativt - Regnskabsrelateret til ledelsen af ​​ordren, for at opfylde de forpligtelser, der følger af den gældende lovgivning. I tilfælde af betaling med kreditkort vil de grundlæggende oplysninger for udførelsen af ​​transaktionen (kreditkorttitel, kredit-/debetkortnummer, betalingsseddel, sikkerhedskode) blive behandlet af Shopify Pagos, Afterpay, PayPal, muligvis for betroede virksomheder med anti-svindel kontrol via en krypteret protokol og uden at tredjeparter på nogen måde kan få adgang til den. Uden embargo, sælgeren (Vittorio Citro S.rL) Du vil aldrig glemme disse oplysninger igen.

5) DEN FYSISKE PERSONS YDELSE: kun efter et muligt og udtrykkeligt samtykke kan de afgivne personoplysninger behandles af den person, der er ansvarlig for behandlingen af ​​databehandlingsaktiviteter, eller til analyse af specifikke præferencer rettet mod oprettelse af personligt tilpasset indhold og tilbud.Behandlingens naturlige karakter
I forhold til de formål, der henviser til punkt 1) i det foregående afsnit, er administrationen af ​​personoplysninger og samtykket til behandlingen af ​​dem valgfri. Manglende samtykke vil gøre det umuligt at abonnere på "Boletín Vittorio Citro Boutique", udsendelse af kommerciel eller salgsfremmende kommunikation, relevante opdateringer, for eksempel de seneste trends, nyheder, eksklusive tilbud, særlige begivenheder og kampagner.

I forhold til de formål, der henviser til punkt 2) i det foregående afsnit, er administrationen af ​​personoplysninger og samtykke til behandlingen af ​​dem obligatorisk. Manglende samtykke vil gøre det umuligt for Vittorio Citro Boutique at tillade registrering i Vittoriocitro.det, oprettelse af en personlig konto, strømline købsprocessen, se status for ordrerne og modtage opdateringer om gennemførte køb, muligheden for brugeren at ændre den personlige konfiguration og opdatere kontoen, se historikken for udviklinger og anmodninger til bytte varer, kig på yndlingsgenstande på ønskelisten og deltag senere.

I forhold til de formål, der henviser til punkt 3) i det foregående afsnit, er administrationen af ​​personoplysninger og samtykke til behandlingen af ​​dem obligatorisk. Det manglende samtykke vil gøre det umuligt for Vittorio Citro Boutiqe at fortsætte med etableringen, forvaltningen, udførelsen og/eller indgåelsen af ​​online-købskontrakten, som følge af umuligheden af ​​at udføre, ifølge eksemplet, de relaterede aktiviteter, betaling, forsendelse og lastning af leverancerne, kundeplejeaktiviteter, udførelse af administrative-regnskabsmæssige afslutninger i forbindelse med håndtering af ordren og opfyldelse af de forpligtelser, der følger af den gældende lovgivning.

I forhold til de formål, der henviser til punkt 4) i det foregående afsnit, er administrationen af ​​personoplysninger og samtykket til behandlingen af ​​dem valgfri.
Manglende samtykke vil gøre det umuligt at udføre filbehandlingsaktiviteter eller analyser af præferencer rettet mod at skabe personligt tilpasset indhold og tilbud.

Persondata behandlet
Persondata behandlet af Behandlingslederen gøres nemmere for brugeren at navigere gennem hjemmesiden www.vittoriocitro.it med det formål at registrere / overholde de ovennævnte tjenester / programmer tilgængelige på Vittorio Citro Boutique og/eller eventuelt køb af produkter, der er tilgængelige hos Vittorio Citro Boutique, såsom i eksemplet: navn, navn og retning på den elektroniske enhed, herunder de data, der er nødvendige for leveringen af ​​tjenesten. Den er tilgængelig online som, for eksempel funktionerne for udførelse af betalingen og forsendelse/ombytning af de købte produkter.

Metoder til behandling og opbevaring af data
Behandlingen af ​​personoplysninger udføres af den person, der er ansvarlig for behandling, overholdelse af den gældende lovgivning vedrørende privatlivets fred. Lederen behandler personoplysninger ved hjælp af informations- og/eller telematikværktøjer og med organisatoriske og logiske metoder, der er strengt relateret til forfølgelsen af ​​de formål, der er angivet i disse oplysninger, samt vedtager passende sikkerhedsforanstaltninger med det formål at undgå adgang, offentliggørelse, ændring, der ikke er godkendt . eller ødelæggelse af personlige data, tab eller ulovlig eller forkert brug. Virksomheden kan dog ikke garantere sine brugere, at de foranstaltninger, der er truffet for webstedets sikkerhed og transmission af data og information på webstedet, er i stand til at begrænse eller udelukke enhver risiko for uautoriseret adgang eller tab af data via enheder, der vedrører brugeren. Af denne grund rådes brugere af webstedet til at sikre, at deres computer er udstyret med passende software til beskyttelse af datatransmission via bureaukrati (f.eks. opdateret antivirus), og at du på Internet Proveedor har truffet passende foranstaltninger for sikker transmission. af data i rødt. Virksomheden forpligter sig også til at behandle de afgivne oplysninger med principperne om korrekthed, klarhed og gennemsigtighed, at indsamle dem på den nødvendige og nøjagtige måde for dens behandling og kun at tillade dens brug af autoriseret personale. Håndteringen og lagringen af ​​de købte personoplysninger vil blive udført i arkiver eller på servere, der er placeret inden for Den Europæiske Union, som ejes af den person, der er ansvarlig for behandlingen og/eller tredjeparter, der er udpeget som eksterne behandlingscontainere, og som under alle omstændigheder i øjeblikket befinder sig i Italien.
I forhold til de særlige formål, hvortil de bringes, vil personoplysningerne blive opbevaret i den tid, der er strengt nødvendig for at logge dem, og under alle omstændigheder i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området.
Under alle omstændigheder vil virksomheden sørge for at undgå brugen af ​​data i ubestemt form ved at fortsætte, med jævne mellemrum, for på passende vis at verificere den effektive vedvarende interesse for det emne, som det refererer til.

Modtagere og betroet behandlingen
De indsamlede data vil ikke blive videregivet på nogen måde, medmindre de behandles inden for de grænser og til de formål, der er beskrevet af virksomhedens medarbejdere baseret på driftsinstruktionerne fra adecuadas (f.eks. administrative, kommercielle, marketing-, juridiske, systemadministratorer osv.) Nogle databehandlinger kan også udføres af tredjeparter, udpeget som eksterne databehandlingsledere, som databehandlingslederen bruger eller kan bruge i forbindelse med håndtering af kontraktforholdet, leveringen af ​​de tilbudte tjenester og til dine organisatoriske behov butik. Dataene kan især videregives til:

a) enkeltpersoner, offentlige og private personer, som kan få adgang til dataene i kraft af bestemmelsen i loven, forordningen eller fællesskabslovgivningen inden for de grænser, der er fastsat for disse regler;
b) dem, der har behov for at få adgang til dataene til formål relateret til det kontraktlige forhold mellem parterne, inden for de grænser, der er strengt nødvendige for desempeño af hjælpeområderne (såsom f.eks. kreditbanker og enheder, teknisk tjenesteudbydere, hostingudbydere, virksomheder, kommunikationsbureauer, post- og rederier);
c) konsulenter inden for de grænser, der er nødvendige for at kunne frigøre deres professionelle funktioner.

Den aktuelle liste over eksterne forsendelser og personer, der er autoriseret til at behandle behandlingen, opbevares i behandlingslederens hovedkvarter og er tilgængelig for den interesserede part, med forbehold for anmodning om at blive foretaget elektronisk.

Overførsel af data eksternt
Håndtering og opbevaring af personoplysninger vil blive udført af den behandlingsansvarliges tjeneste og/eller tredjeparter, der er behørigt udpeget som eksterne behandlingscontainere, der er placeret inden for Den Europæiske Union.
Persondata kan overføres til udlandet i overensstemmelse med den gældende lovgivning, herunder i lande uden for EU. Overførslen til ikke-EU-lande, også i tilfælde, hvor den blev garanteret af Kommissionens beslutninger om tilstrækkelighed, tages i betragtning i form af den form, der garanterer tilstrækkelig og tilstrækkelig overholdelse af art. 46 eller 47 eller 49 i forordningen.

Derechos de los interestes
Som interesseret kan brugeren til enhver tid udøve de derechos, der er forudset i artikel 15, 16, 17, 18, 20 og 21 i GDPR, der konfererer bl.a. , ret til:

a) at få bekræftet fra den behandlingsansvarlige i overensstemmelse med artikel 15, om personoplysningerne behandles eller ej, og i dette tilfælde få adgang til dataene og oplysningerne, såsom: (i) formålene med behandlingen; (ii) kategorierne af personoplysninger; iii) modtagerne eller kategorierne af modtagere har kommunikeret eller vil videregive personoplysninger, især hvis modtagerne befinder sig i tredjelande eller internationale organisationer; (iv) hvor det er muligt, den forventede periode for opbevaring af personoplysninger eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier, der er brugt til at bestemme denne periode;
b) indhente fra den dataansvarlige, overholdelse af artikel 16, rettelse af unøjagtige personoplysninger som er tilgængelig for dig uden unødig forsinkelse; under hensyntagen til de endelige forhold i behandlingen, har den interesserede part ret til at opnå integration af ufuldstændige personoplysninger, herunder afgivelse af en supplerende erklæring;
c) opnåelse af den dataansvarlige, i overensstemmelse med artikel 17, sletning af data personlige data, der vil blive givet til dig uden unødig forsinkelse. Den dataansvarlige er forpligtet til at slette personoplysninger uden forsinkelse, hvis en af ​​grundene angivet i paragraf 1 i artikel 17 eksisterer;
d) indhente fra den dataansvarlige i overensstemmelse med art. 18, begrænsningen af ​​behandlingen, når nogen af ​​de forudsætninger, der er reguleret af § 1 i artikel 18, er fremstillet; i et struktureret format, almindeligt anvendt og læsbart af en automatisk enhed, de personoplysninger, der giver dem til en dataansvarlig. Interessenten har endvidere ret til uden hindringer at videregive oplysninger givet til en anden behandlingsansvarlig af den første person, der er ansvarlig for leveringen, hvis betingelserne i § 20, bortset fra 1, er opfyldt. Endelig skal den interesserede part sikre direkte overførsel af personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt
f) helt eller delvist gøre indsigelse mod overholdelse af artikel 21 mod behandlingen af ​​datapersonalet der vedrører dig.

For at anmode om dine rettigheder kan brugeren sende dine henvendelser til info@vittoriocitro.it
Asymism, hvilket skulle indikere, at den interesserede part har ret til at tilbagekalde samtykket under alle omstændigheder øjeblik uden perjuicio af lovligheden af ​​behandlingen baseret på samtykke givet før tilbagekaldelsen, uden perjuicio af konsekvenserne tidligere angivet med hensyn til enhver negativ person til at give personlige oplysninger. givet Den interesserede part skal også indgive en klage til kontrolmyndigheden.
Du kan fremsætte anmodninger om udøvelsen af ​​disse områder ved at kontakte ledelsen: info@vittoriocitro.it
>
Vittorio Citro S.rL Hvis du forpligter dig til at svare på opfordringer fra den interesserede part inden for en måned, undtagen i tilfælde af særlig færdiggørelse, hvor det kan tage maksimalt tre måneder. Behandlingslederen vil i alle tilfælde gøre det lettere for den interesserede part at afklare årsagen til anmodningen inden for en måned efter anmodningen. Resultatet af opfordringen vil blive foreslået skriftligt eller elektronisk. I tilfælde af anmodning om berigtigelse, annullering eller begrænsning af behandlingen, accepterer Behandlingslederen at kommunikere resultaterne af de anmodninger, som den interesserede part har modtaget, til hver af modtagerne af sådanne data, medmindre dette viser sig umuligt eller involverer en uforholdsmæssig indsats.
Virksomheden specificerer, at et muligt bidrag kan anmodes om fra den interesserede part, hvis anmodningerne er klart ubegrundede, overdrevne eller gentagne; I den forstand vil den behandlingsansvarlige have et register til at varetage opfølgningen af ​​indsatsanmodningerne.

Ændringer af disse oplysninger
Den person, der er ansvarlig for behandlingen, forbeholder sig retten til til enhver tid at foretage ændringer i denne fortrolighedspolitik ved at underrette brugerne på hjemmesiden www.vittoriocitro.com. Se derfor ofte denne side med henvisning til datoen for den sidste ændring, der er angivet i slutningen af ​​dokumentet. I tilfælde af manglende accept af ændringer foretaget i henhold til denne privatlivspolitik, kan den interesserede part anmode den dataansvarlige om kontrol med sine personlige data. Medmindre andet er angivet, vil den tidligere privatlivspolitik fortsat gælde for personlige data indsamlet på dette tidspunkt.