KOMPLETTE BESTEMMELSER - Art. 11 - D.P.R 430/2001 PRÆMIE KONKURRENCE KALDT "Giveaway - glad halloween" Promotorfirma: VITTORIO CITRO SRL Registreret kontor: VIA SASSO 1 - ROCCAPIEMONTE (SA) P.moms 05556330651 Initiativet henvender sig til brugere, voksne, der allerede er registreret på Instagram før konkurrencens start, der er hjemmehørende og/eller bosiddende i Italien og i Republikken San Marino. Varighed: Periode fra 15. oktober 2022 til 31. oktober 2022. Referat senest den 10. november 2020 DELTAGELSESMETODEN: I perioden fra 15. oktober 2022 til 31. oktober 2022 vil alle voksne internetbrugere, der allerede er registreret på Instagram før konkurrencestart, hjemmehørende og/eller bosat i Italien og i Republikken San Marino, få muligheden at deltage i denne konkurrence efter metoderne beskrevet nedenfor. For at deltage skal du tilgå Instagram-siderne @vittoriocitroboutique (www.instagram.com/vittoriocitroboutique/) fra mobil eller desktop og finde indlægget vedrørende denne konkurrence, som vil blive offentliggjort på begge sider fra den 15. oktober 2022. Efter adgang skal alle modtagere: Kommenter indlægget på siden, og angiv mindst 3 (tre) venne-tags i kommentaren. Det bemærkes derfor, at brugere for at deltage skal angive mindst 3 venne-tags i den enkelte kommentar. Del opslaget i dine Instagram-historier ved at klikke på Instagram-deleknappen og vælge "Tilføj opslag til din historie" Følg @VittorioCitroBoutique-siden på Instagram, inden konkurrencen slutter.Sidste frist for deltagere til at indsende deres kommentarer til konkurrenceformål er den 30. oktober 2022. Kun én deltagelse vil blive betragtet som gyldig for hver bruger, den første gyldig for hver modtager, der deltager i konkurrencen. Modtagerne skal være tilhængere af @vittoriocitroboutique-siderne. Det vil være muligt for en enkelt bruger at frigive flere kommentarer, men til konkurrenceformål vil kun den første gyldige kommentar frigivet blive betragtet som gyldig. Arrangøren forbeholder sig derfor retten til at bekræfte og annullere enhver deltagelse efter den første, der kan henføres til den samme deltagende bruger; kommentarer efter den første, der kan henføres til den samme identitet, kan derfor også blive ugyldiggjort efterfølgende, og i tilfælde af en sejr, vil den samme blive annulleret og præmien tildelt en reserve. Specielt udviklet software vil registrere alle kommentarer modtaget i løbet af konkurrenceperioden. Kommentarerne må ikke være i strid med den offentlige moral og gode skikke eller støde på ting eller mennesker; i sådanne tilfælde forbeholder arrangørvirksomheden eller tredjeparter udpeget af den sig retten til at fjerne dem til enhver tid og efter eget skøn. Kommentarer modtaget senest kl.59 af 31. oktober 2022 vil blive samlet i en udtræksfil.Opgave Inden den 10. november 2022 vil førnævnte sagsakter blive stillet til rådighed for en notar eller en advokat uden for det promoverende selskab, i hvis nærværelse vi vil fortsætte med den manuelle og tilfældige udtrækning af n. 1 vindere - plus n. 3 reserver - hvem vinder præmien bestående af: n.1 PINKO mærketaske med en maksimal værdi på 250 € valgt blandt de modeller, der var tilgængelige på tidspunktet for lodtrækningen på www.vittoriocitro.it-webstedet. Præmiekuponen kan ikke konverteres til kontanter, beløb, der overstiger værdibeviset, bæres af vinderen. SAMLET SAMLET PRÆMIE: EURO 250 moms inkluderet.Kun i tilfælde af at vinderen har tilmeldt sig sidens nyhedsbrev www.vittoriocitro.it DEN SAMLEDE PRÆMIE: EURO 350 moms inkluderet.MEDDELELSER OG ACCEPT AF VINDER Vinderen får besked via direkte besked på Instagram og skal acceptere præmien inden for de tider og metoder, der kommunikeres under kommunikationen af ​​vindermeddelelsen i henhold til de metoder, der vil blive kommunikeret til ham. I tilfælde af, at vinderen ikke kan findes, eller accepten ikke er gyldig (f.eks. på grund af manglende svar inden for de påkrævede tider og metoder), vil præmien blive tildelt en reserve, som igen skal validere præmien i måde, der vil blive anvist for ham. Reserverne vil først blive kontaktet i rækkefølge, når deres brug bliver nødvendig. Det er også specificeret, at: Udelukkelse af deltagere: Følgende er udelukket fra deltagelse i denne præmiekonkurrence: De, der har et samarbejds- og/eller afhængigt forhold til den promoverende eller associerede virksomhed, er udelukket fra at deltage i konkurrencen. Ansatte i den delegerede enhed er også udelukket. Emner hjemmehørende og/eller bosiddende uden for Italien eller Republikken San Marino Mindreårige er også udelukket fra deltagelse i konkurrencen og vil derfor ikke være i stand til at nyde nogen præmie vundet af alle de brugere, som ifølge den promoverende virksomheds ubestridelige vurdering eller tredjeparter udpeget af den er vindere med midler og instrumenter, der vurderes til at være mistænkelig, svigagtig eller i strid med initiativets normale forløb. Promoveringsfirmaet eller tredjeparter udpeget af det forbeholder sig ret til at fortsætte, på de vilkår, der anses for mest passende, og i overensstemmelse med gældende love, for at begrænse og forhindre ethvert initiativ, der har til formål at omgå det designede system. Arrangøren forbeholder sig retten til at diskvalificere en konkurrent, hvis der er blevet udført adfærd, der er sådan at omgå det designede spilsystem (herunder, men ikke begrænset til, hacking, oprettelse af midlertidige, fiktive konti, flere deltagelser osv.) Disse investeringer vil være underlagt kontrol. Arrangøren forbeholder sig ret til, før sejren valideres, at verificere, at brugeren følger de angivne Instagram-sider; eventuelle uregelmæssigheder vil miste retten til at modtage præmien, og derfor vil gevinsterne i dette tilfælde blive fortabt til fordel for en reserve.Arrangøren påtager sig intet ansvar for adgangsproblemer, hindring, dysfunktion eller vanskeligheder vedrørende tekniske værktøjer, computeren, telefonlinjen, transmission og forbindelse, internetforbindelsen, som kan forhindre en konkurrent i at deltage i konkurrencen eller at acceptere dine gevinster i de angivne tidspunkter og måder.Vinderen er alene ansvarlig for at administrere hans/hendes konto for at modtage enhver vindende besked, med særlig henvisning til: - Ved at se enhver vindende besked; - Indførelsen af ​​sikkerhedsforanstaltninger, der forhindrer andre emner, der ikke er godkendt af samme, i at få adgang til din konto Promoveringsfirmaet og de tredjeparter, som er udpeget af det, påtager sig intet ansvar i tilfælde af fejl eller forsinket levering af den vindende meddelelse i tilfælde af, at en af ​​følgende forhold opstår: Privatlivsindstillingerne, der er angivet af brugerens konto, forhindrer modtagelse af meddelelser; ! Den brugerkonto, der bruges af deltageren under deltagelse, er ikke-eksisterende eller deaktiveret; ! Der er intet svar fra værtscomputeren, efter at gevinstmeddelelsen er blevet sendt. Præmierne vil blive leveret til de berettigede inden for 180 dage (seks måneder) fra tildelingsdatoen. Alle præmier på spil kan på ingen måde konverteres til guldpoletter eller kontanter. Arrangøren forbeholder sig retten til, hvis præmierne er utilgængelige af årsager, der ligger uden for arrangørens magt, til at uddele en præmie af samme eller større værdi med lignende karakteristika. Præmier kan ikke overdrages. Promoveringsfirmaet forbeholder sig retten til at annullere denne konkurrence til enhver tid samt til at ændre disse regler uden varsel, hvis det kræves af uforudsete omstændigheder uden for dets rimelige kontrol. Depositum: Indskuddet svarende til 100 % af beløbet for de præmier, der er på højkant, der henvises til i artiklen. 7 i lovdekretetP.R 430/2001, blev leveret til Ministeriet for Økonomisk Udvikling.Roccapiemonte (SA) Den 15.102022 Vittorio Citro Srl